درباره ما

سید مهدی شوبیری

10 سال سابقه فعالیت در حوزه گرافیک، تبلیغات و برند سازی

 

سوابق تحصیلی و پژوهشی

کارشناسی ارشد گرافیک، دانشگاه علم و فرهنگ

مدرس دانشگاه علم و فرهنگ در سال 1402، گرافیک نوین