پروژه هویت بصری بناکان

هویت بصری برند

هویت بصری یک برند مجموعه ای از عناصر بصری است و وظیفه آن ایجاد وجه تمایز بصری یک کسب و کار با کسب و کارهای دیگر است. به هر جزء قابل مشاهده مثل لوگو، رنگ سازمانی و ست اداری هویت بصری یک برند گفته می‌شود. یک هویت بصری موفق می‌تواند نقش موثری در موفقیت یک برند را بازی کند.

فرم ارسال نظرات: